Nej til Mobilmast…

…på Terp Skovvej 102

Vi er rigtig mange der synes det er dårlig ide at placere en 14 m høj mobilmast midt i et villakvarter hvor byggehøjden er max. 8,5 m. Der må være andre muligheder…!

Telia ville gerne rejse en mobil mast på Terp Skovvej 102. 28 ud af 35 husstande har dog gjort indsigelse og sagen er sendt i Teknisk Udvalg af Århus Byråd. Mandag den 11/1 møder et udsnit af os der har gjort indsigelse op til udvalgsmøde for at gøre udvalget opmærksom på en lange række ting som bør indgå i behandlingen af sagen – og det skulle meget gerne føre til afvisning af den søgte placering !

Opstilling af 14 m høj mobilantennemast på Terp Skovvej 102, Højbjerg

 

Vi skal hermed på vegne af en række husstande i kvarteret omkring Terp Skovvej 102  kort motivere vores indsigelser, kommentere byrådsindstillingen samt  komme med forslag til alternativ placering af mobilantennemasten.

Vi har følgende kommentarer til vores indsigelser og byrådsindstillingen:

Omfattende lokal modstand mod placering

Mange har gjort indsigelse mod mastens højde, som i den første information var angivet til 20 m og i den anden information fra kommunen blev korrigeret til 14 m. Af informationen fremgår det i øvrigt: ”Hvis vi ikke hører fra Dem inden 14 dage fra dags dato, går vi ud fra, at De opretholder Deres indsigelse”.

 • 25 husstande er modstandere at mastens placering.
 • Altså har samtlige 22 husstande fastholdt indsigelsen, selvom højden er korrigeret til 14 m. Der kommet yderligere 3 til og en positiv tilkendegivelse er ændret til en indsigelse.

 

Dette er ikke korrekt behandlet i indstillingen, idet det på side 2 fremgår, at ”flere indsigere går ud fra, at den bliver mindst 20 m”. Alle husstande er informeret om, at masten vil være 14 m høj og har trods dette fastholdt indsigelsen!

Oversigtskortet, der er vedlagt byrådsindstillingen som bilag, er således heller ikke korrekt. Flere af de huse, som har gjort indsigelser, er ikke med på kortet. Vi er i øvrigt vidende om, at flere husstande har tilsluttet sig modstanden, efter at de er forelagt den reelle beskrivelse af masten. Vedlagt findes kort, der viser den massive lokale modstand mod masten. Bilag A

Æstetik

Udseende af mobilmast

Masten hører ikke hjemme i lave boligområder, hvilket også fremgår af Århus Kommunes vejledning vedr. etablering af antenneanlæg for mobiltelefoni.

 • Der er tale om en 14 m høj mast, mens den tilladte byggehøjde i området er 8,5 m.

Masten har i modsætning til en flagstang, der er konisk, samme tykkelse i top og bund, dermed vil den tydeligt adskille sig fra en almindelig flagstang.

Masten er 5 x større i rumfang end den største flagstang i området, og den vil hermed fremtræde massiv og skæmmende. I øvrigt er der i modsætning til informationen fra Rambøll meget få flagstænger i kvarteret (kun 3 i en radius af 100 m). Se Bilag B + Bilag C + Bilag D

 • Der er ikke, som det ellers er anført i indstillingen, tale om en mast med samme dimensioner som en flagstang. Det visuelle indtryk afviger i væsentlig grad, og der er tydeligt tale om en mobilmast.

 

 • Der er tilmed tale om et kvarter, som ikke er præget af flagstænger

 

Herudover vil teknikhuset til masten også skæmme boligområdet betydeligt. Vi opfordrer teknisk udvalg til at tage på besigtigelse på Chr. X’s Vej, hvor mast og teknikhus findes. En sådan besigtigelse vil tydeliggøre behovet for en mere skånsom masteplacering, og at der stilles krav til afskærmning og indpasning i lokalmiljøet. Dette bør også indbefatte støj og adgangsforhold.

 • Der er ikke beskrevet forhold om teknikhus i indstillingen og der bør stilles betydelige krav til, hvorledes dette evt. indpasses i et boligkvarter.

Placering

Den foreslåede placering på hjørnet af Orionsvej og Terp Skovvej er tæt på den værst tænkelige i området, da masten vil virke som et umotiveret grimt ”landmark”, der synes meget klart ved indkørsel til området fra Terp Skovvej. Se Bilag E.

 • Mastens højde overstiger den højde der anvises i den vedtagne lokalplan for området væsentligt. Der kan normalt ikke dispenseres herfra og dispensation er ikke søgt ! Se Bilag G Lokalplan uddrag

Vi finder det påfaldende, at kommunen gerne vil anbringe antennemasten i en villahave i et lavt boligområde, men ikke i kommunens egne grønne områder.

Alternativer

Der er flere alternative placeringsmuligheder i området. Både omkring Væddeløbsbanen, hvor der allerede nu findes egnede master og i området omkring Fredensvang Runddel.

Vi vil opfordre til at kommunen laver en samlet antenne plan, da andre teleoperatører også har behov for dækning. Måske kan der findes en placering, hvor masten kan fungere som et ”landmark/ pejlemærke”. Eksempelvis i kombination med lysmast i rundkørsel. Se Bilag F

Herudover findes der flere alternative typer af antenner. Vi har samlet et lille udvalg, som er vedlagt. Vi opfordrer Århus Kommune til, ved at inddrage stadsarkitekten, at udarbejde retningslinjer for masteudseende.

 

Sagsbehandling

Vi ønsker til slut i denne opsummering af vores indsigelse mod placering af mobilmast at gøre opmærksom på en række fejl og mangler i kommunens sagsbehandling af denne sag.

 • I det udsendte materiale var der fejl i visualisering og i kortmateriale som i første omgang blev afvist, men efterfølgende er indrømmet af forvaltningen.
 • Der er i det illustrative materiale ikke vist eksempler på teknikhus / installationer
 • Beskrivelsen i første udsendelse var så misvisende og mangelfuld, at der måtte udsendes en anden omgang, hvor enkelte, men ikke alle fejl var rettet.
 • Rambøll’s materiale som var vedlagt byrådsindstillingen rummer en række usandheder i relation til den reelle modstand mod projektet, antallet af flagstænger i området og forsøg på at bagatellisere den massive lokale modstand. En enkelt positiv tilkendegivelse tillægges stor betydning, men denne er inden byrådsmødet ændret til en indsigelse uden der gøres opmærksom på dette.

Denne indsigelse bakkes op af de husstande der alle er indtegnet på kortet i Bilag A.

Bilagsoversigt:

Bilag A: Oversigt over lokal modstand

Bilag B: Mastehøjde sammenligning

Bilag C: Maste udseende

Bilag D: Oversigtskort med flagstænger

Bilag E: Sigtelinier

Bilag F: Alternativer

Bilag G Lokalplan uddrag: Uddrag af vedtaget lokalplan

Kontaktpersoner:

Christian Skovbo, Orionsvej 4B, 8270 Højbjerg, CS[a]aduro.dk, 86 14 06 19

Vilhelm Hvid, Kastorvej 1, 8270 Højbjerg, vhvid[a]hotmail.dk, 20 27 74 48

Jens Fjord Thomsen, Terp Skovvej 109, 8270 Højbjerg, jft[a]cfmoller.com

Kim Jensen, Terp Skovvej 105, 8270 Højbjerg, kim[a]vores.dk, 2160 4243

Reklamer

There are no comments on this page.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: